Senin, 24 Januari 2022
Selamat Datang di website SMPN 25 Malang, Menjadi sekolah sebagai tempat tumbuh kembang peserta didik yang unggul dalam imtaq, iptek, berbudi pekerti luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan.

PROSES PEMBANGUNAN MASJID AL- FIRDAUS SMPN 25 MALANG

Alhadulillah Proses pembangunan masjid AL-Firdaus telah memasuki tahap pengecoran atap, Terima kasih kepada para donatur, relawan dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pembangunan masjid. Semoga Allah SWT  membalas dengan kebaikan dunia dan Akhirat,, AAMIIN